Αύξηση κύκλου εργασιών του ομίλου Folli-Follie

Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του ομίλου εξακολουθούν να παρουσιάζουν λειτουργική δραστηριότητα σε όλες τις αγορές που ο όμιλος δραστηριοποιείται. Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που στο πρώτο τρίμηνο του 2015 ανήλθε στα 57,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 53,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μία αύξηση της τάξης του 6,5%. Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στα 66,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,8%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 34,5 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2015

  • Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 268,6 εκατ. ευρώ
  • Το μικτά κέρδη ανήλθαν στα 136,9 εκατ. ευρώ
  • Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 57,2 εκατ. ευρώ
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 34,5 εκατ. ευρώ
  • Τέλος, το EBITDA ανήλθε στα 66,3 εκατ. ευρώ
  • Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
  • Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του ομίλου παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική δραστηριότητα.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, αυξήθηκε κατά 12,9% και ανήλθε στα 182,9 εκατ. ευρώ. To EBITDA του τομέα ανήλθε στα 57,1 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενο με 50,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μία αύξηση της τάξης του 13,2%.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα των πολυκαταστημάτων αυξήθηκε κατά 18,3% και ανήλθε στα 39,2 εκατ. ευρώ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 1,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα χονδρικής/λιανικής ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκε κατά 41,6% και ανήλθε στα 46,5 εκατ. ευρώ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε στα 7,56 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενο με 6,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μία αύξηση της τάξης του 16,2%.

More Stories
Geneva Watch Days 2023: Μόλις ξεκίνησε