Ρύθμιση ημερομηνίας σε ένα ML Pontos Day Date

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε με ποιο τρόπο ρυθμίζεται η ημέρα και η ημερομηνία σε ένα Maurice Lacroix Pontos Day/Date. 

Στο βίντεο βλέπετε το ποια είναι η ρύθμιση που γίνεται ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής της κορώνας του ρολογιού. 

More Stories
Επιτυχημένο το άλμα από τη Στρατόσφαιρα