Τα διαμάντια της Harry Winston

H Harry Winston, σε ένα της διαδικτυακό βίντεο, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τα διαμάντια για τα δαχτυλίδια και τα κοσμήματα. 

Στο βίντεο γίνεται σαφές το πώς επιλέγεται ένα διαμάντι, καθώς και τα ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την αξία του. Έτσι, βλέπουμε πώς τα καράτια και το βάρος παίζουν ρόλο για τον καθορισμό της αξίας, ενώ σημειώνεται το πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η κλίμακα της καθαρότητας και το χρώμα του κάθε πολύτιμου λίθου. 

Ένα άλλο στοιχείο είναι ο τρόπος που έχει κοπεί, καθώς και το πώς προκύπτουν τα σχήματα πάνω στον λίθο, τα οποία φαίνονται με τη βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού. 

Όλες οι ενδιαφέρουσες αυτές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο ακόλουθο βίντεο. 

More Stories
Grand Seiko: Evolution 9