Ένα κερδισμένο δευτερόλεπτο στο νέο έτος

Μεγαλύτερο κατά ένα δευτερόλεπτο θα είναι το νέο έτος, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Περιστροφής της Γης στο Αστεροσκοπείο Παρισιού. 

Αυτό θα έχει ως συνέπεια να προστεθεί ένα παραπάνω δευτερόλεπτο στην standard διεθνή ώρα και αυτό θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015, στις 11.59 το βράδυ. Η προσθήκη θα διορθώσει την απόκλιση που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην αστρονομική ώρα, η οποία υπολογίζεται με βάση την περιστροφή της Γης, και το λεγόμενο «Συγχρονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο» (UTC), ένα πρότυπο που βασίζεται σε μετρήσεις από ατομικά ρολόγια σε όλο τον κόσμο.

Εμβόλιμα δευτερόλεπτα έχουν προστεθεί συνολικά 25 φορές από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 1972, πέντε χρόνια μετά την αλλαγή του ορισμού του δευτερολέπτου έτσι ώστε να βασίζεται στον ατομικό χρόνο και όχι στον αστρονομικό.

More Stories
H Hublot παίζει με τα neon χρώματα το καλοκαίρι